07. juli 2023

Danska løgmálaráðið sinnað at kanna vitjanartreytir hjá føroyskum fangum

Sum svar uppá áheitan hjá Sjúrði Skaale upplýsir danski løgmálaráðharrin, Peter Hummelgaard, at kriminalforsorgin í Danmark nú fer at kanna, hvussu vitjanartreytir og aðrar umstøður hjá føroyskum fangum í Danmark kunnu betrast.

Fangar í donskum fongslum hava rætt til í minsta lagi eina vitjan um vikuna frá familju ella avvarðandi. Hetta er eisini galdandi fyri fangar úr Føroyum, sum verða noyddir at sita allan ella ein part av sínum dómi í donskum fongslum. Avleiðingin fyri føroyskar fangar er tó ofta, at teir ikki kunnu fáa líka nógva vitjan sum danskir fangar, tí familjur teirra í Føroyum ikki hava møguleika at ferðast hvørja viku til Danmarkar at vitja.

Sjúrður Skaale vónar, at hetta fer at gera tað lættari hjá føroyskum fangum í Danmark at fáa fleiri vitjanir frá avvarðandi úr Føroyum.

 

Spurningurin og svarið:

 

Spørgsmål nr. 4 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg:

”Besøgstiderne for henholdsvis danske og færøske indsatte er de samme, selv om deres omstændigheder er væsentligt forskellige. Indsatte i fængselsinstitutioner har ret til besøg mindst en gang om ugen af mindst en times varighed, og det er de enkelte fængselsinstitutioner som fastlægger besøgstider og træffer afgørelse om besøgstilladelse. Pårørende til færøske indsatte har dog ikke samme mulighed for ugentlige besøg, som pårørende til danske indsatte har. Transport fra Færøerne er både tidskrævende og dyrt, og de pårørende må planlægge enkelte rejser med omhu, da det indebærer omkostninger for flybilletter, transport, ophold, fridage m.v.. Det er en uproportional bekostning for en enkelt times samvær med den indsatte. Vil ministeren afsøge mulighederne for at tilpasse besøgstiderne for færøske indsatte, således at disse kan modtage flere besøg end på nuværende tidspunkt fra pårørende, som rejser fra Færøerne med dette formål?”

Svar: 1.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: ”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan bekræfte, at reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 51, stk. 1, om besøg er de samme for danske og færøske indsatte i Danmark. Den indsatte har efter disse regler ret til mindst et besøg ugentligt af mindst en times varighed og så vidt muligt af to timers varighed. Der kan i den enkelte institution gives tilladelse til besøg i videre omfang. Det kan oplyses, at institutionerne i praksis tilstræber at give tilladelse til yderligere besøg samt besøg af længere varighed, såfremt kapaciteten i besøgsfaciliteterne tillader dette. For besøg, som omfatter besøgende, der kommer langvejs fra, herunder besøgende fra Færøerne, vil det i praksis oftest være muligt at give besøg i videre omfang end minimumskravet, idet sådanne besøg vil blive prioriteret af personalet, dog under hensyntagen til den nævnte kapacitet i besøgsfaciliteterne.”

2.

Jeg er opmærksom på, at færøske indsatte i danske fængsler og arresthuse i praksis kan have vanskeligt ved at modtage besøg i samme omfang som danske indsatte. Det er derfor positivt, at kriminalforsorgen bl.a. over for besøgende fra Færøerne i praksis prioriterer så vidt muligt at give tilladelse til besøg i videre omfang, end hvad der følger af minimumskravet. Jeg kan i tillæg hertil oplyse, at Justitsministeriet i april 2023 har anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om inden den 15. august 2023 at foretage en afdækning af, hvilke initiativer der kan forbedre forholdene for færøske indsatte i Danmark, herunder i relation til bl.a. muligheden for at modtage besøg fra familie mv. fra Færøerne.